Backängen – Nyhagen

Välkommen till hemsidan för Backängen-Nyhagen

Gräsklipparansvarig    Lars Roswall    Backängen 23    Tfn. 914733

Nyckel- & lokalansvarig   Kerstin Mohlin   Nyhagen 12   Tfn
912681

Div nycklar

Viktiga datum 2016


Flisupptagning:

Vecka 12 start måndag 21/3
Sopa så att maskinen kan ta upp Inga bilar i P-däcket under dagtid. (tisdag och onsdag)


Städdagar:

Vår – 17 april Höst – 12 november


Stämmor:

Vårstämma 12 maj kl 19.00 K8 Höststämma 24 november kl 19.00 K8

Ordförande.                                
Malin Rudolph
Backängen 26
Tel:0721470037.          Rudolfmalin28@gmail.com

Kassör                                          
Inger Carlström
Backängen 3
Tel:0706991285           Inger.carlstrom@hotmail.com


Styrelse ledamot
Helen Forsling
Nyhagen 43
Tel:0704858738       Hefo66@hotmail.com

Styrelse ledamot
Samantha Carlquist   Samanthacarlquist@gmail.com
Backängen 22
0735254947

Styrelse ledamot
Anna Derantz
Nyhagen 14
0739871614.           Annaderantz@gmail.com

Protokoll & dokument för delsamfälligheten Backängen – Nyhagen