Furuslätten

Furuslättens Delsamfällighet består av medlemmar boende på adress:


Radhus:     Furuslätten 1-43 +  56-58
Bostadsrättslägenheter:     Furuslätten 59-61


Styrelsen kallar till vårstädning 1 gång/år och höststädning 1 gång/år.
Vi har dessutom en lightstäddag/år, på en tisdagskväll mellan kl 18.00-19.00 i junimånad.
Från varje hushåll skall minst 1 person/hushåll delta på städdagarna som är mellan kl 10.00-12.00.


I samband med våra städdagar så har vi våra stämmor, alltså 1 st vårstämma/år och 1 st höststämma/år. Stämmorna hålls i gemensamhetslokalen vid Furuslätten 13 mellan kl 13.00-14.00, med fastställd agenda.


Våra medlemmar är välkomna att skicka in motioner till oss som vi kan behandla på våra stämmor. Dock behöver vi ha dessa i god tid innan stämman:


Motion till vårstämman skall vara styrelsen tillhanda senast i december.
Motion till höststämman skall vara styrelsen tillhanda senast i augusti.


Alla medlemmarna får justerade stämmoprotokoll utdelade till sig.


Alla i styrelsen har nycklar till gemensamhetslokalen vid Furuslätten 13 och det extra trädgårdsförrådet som vi har i förrådslängan där vi förvarar gräsklippare, trimmer och häcksaxar.


För inpasseringsbricka till garage eller andra nycklar som tillhör Furuslättens Delsamfällighet, vänligen kontakta Florence Tönnäng, se kontaktlistan. 


Vid frågor, vänligen kontakt oss, vi svarar gärna på frågor.


Välkommen!


Styrelsen Furuslättens Delsamfällighet

Ordförande

Henry Wilhelmsson

Furuslätten 39

Tel: 076-221 46 97

Email: henry.vilhelmsson@hotmail.se

--------------------------

Kassör

Florence Tönnäng

Furuslätten 14

Tel: 070-980 90 22

Email: florence.tonnang@postnord.se

--------------------------

Sekreterare

Jana Olbin

Furuslätten 57

Tel: 073-062 55 82

--------------------------

 

Ledamot

Jonas Källström

Furuslätten 42

Tel: 070-578 86 84

Email: jonas.kallstrom@askim.goteborg.se

 

Suppleant/Suppleant SSF

Sara Olofsson

Furuslätten 13

073-982 05 26

 

Suppleant/Ordinarie SSF

Jenny Jonasson

Furuslätten 58

070-434 71 98

 

Suppleant

Magnus Eklund

Furuslätten 26

070-248 86 78

 

Suppleant

Lizzie Strömberg

Furuslätten 59

070-116 56 16

 

Suppleant

Leif Karlén

Furuslätten 59

070-880 94 63

Protokoll & dokument för delsamfälligheten Furuslätten