Furuslätten

Furuslättens Delsamfällighet består av medlemmar boende på adress:


Radhus:     Furuslätten 1-43 +  56-58
Bostadsrättslägenheter:     Furuslätten 59-61


Styrelsen kallar till vårstädning 1 gång/år och höststädning 1 gång/år.
Vi har dessutom en lightstäddag/år, på en tisdagskväll mellan kl 18.00-19.00 i junimånad.
Från varje hushåll skall minst 1 person/hushåll delta på städdagarna som är mellan kl 10.00-12.00.


I samband med våra städdagar så har vi våra stämmor, alltså 1 st vårstämma/år och 1 st höststämma/år. Stämmorna hålls i gemensamhetslokalen vid Furuslätten 13 mellan kl 13.00-14.00, med fastställd agenda.


Våra medlemmar är välkomna att skicka in motioner till oss som vi kan behandla på våra stämmor. Dock behöver vi ha dessa i god tid innan stämman:


Motion till vårstämman skall vara styrelsen tillhanda senast i december.
Motion till höststämman skall vara styrelsen tillhanda senast i augusti.


Alla medlemmarna får justerade stämmoprotokoll utdelade till sig.


Alla i styrelsen har nycklar till gemensamhetslokalen vid Furuslätten 13 och det extra trädgårdsförrådet som vi har i förrådslängan där vi förvarar gräsklippare, trimmer och häcksaxar.


För inpasseringsbricka till garage eller andra nycklar skintebo@live.se


Vid frågor, vänligen kontakta oss, vi svarar gärna på frågor.


Välkommen!


Styrelsen Furuslättens Delsamfällighet

Ordförande

Henry Wilhelmsson

Furuslätten 39

Tel: 076-221 46 97

Email: henry.vilhelmsson@hotmail.se

--------------------------

Kassör

Magnus Eklund

Furuslätten 26

070-248 86 78

--------------------------

Sekreterare

Jana Olbin

Furuslätten 57

Tel: 073-062 55 82

--------------------------

Suppleant/Ordinarie SSF

Jenny Jonasson

Furuslätten 58

070-434 71 98

 

Suppleant

Jonas Källström

Furuslätten 42

Tel: 070-578 86 84

Email: jonas.kallstrom@askim.goteborg.se

 

Suppleant/Suppleant SSF

Desiré Källström

Furuslätten 42

 

Suppleant

Lizzie Strömberg

Furuslätten 59

070-116 56 16

Protokoll hststmma 2020 Furusltten.pdf
Popular 268.67 KB
25/11/2020 19:28:49

Protokoll & dokument för delsamfälligheten Furuslätten