Furuslätten

Furuslättens Delsamfällighet består av medlemmar boende på adress:


Radhus:     Furuslätten 1-43 +  56-58
Bostadsrättslägenheter:     Furuslätten 59-61


Styrelsen kallar till vårstädning 1 gång/år och höststädning 1 gång/år.
Vi har dessutom en lightstäddag/år, på en tisdagskväll mellan kl 18.00-19.00 i junimånad.
Från varje hushåll skall minst 1 person/hushåll delta på städdagarna som är mellan kl 10.00-12.00.


I samband med våra städdagar så har vi våra stämmor, alltså 1 st vårstämma/år och 1 st höststämma/år. Stämmorna hålls i gemensamhetslokalen vid Furuslätten 13 mellan kl 13.00-14.00, med fastställd agenda.


Våra medlemmar är välkomna att skicka in motioner till oss som vi kan behandla på våra stämmor. Dock behöver vi ha dessa i god tid innan stämman:


Motion till vårstämman skall vara styrelsen tillhanda senast i december.
Motion till höststämman skall vara styrelsen tillhanda senast i augusti.


Alla medlemmarna får justerade stämmoprotokoll utdelade till sig.


Alla i styrelsen har nycklar till gemensamhetslokalen vid Furuslätten 13 och det extra trädgårdsförrådet som vi har i förrådslängan där vi förvarar gräsklippare, trimmer och häcksaxar.


För inpasseringsbricka till garage eller andra nycklar som tillhör Furuslättens Delsamfällighet, vänligen kontakta Florence Tönnäng, se kontaktlistan. 


Vid frågor, vänligen kontakt oss, vi svarar gärna på frågor.


Välkommen!


Styrelsen Furuslättens Delsamfällighet

Ordförande
Henry Wilhelmsson
Furuslätten 39
427 35 Billdal
Tel: 031-91 02 97
Suppleant Stora Samfälligheten
Email: henry.vilhelmsson@hotmail.se

--------------------------

Kassör
Florence Tönnäng
Furuslätten 14
427 35 Billdal
Tel: 031-91 47 37
Ordinarie Stora Samfälligheten
Email: florence.tonnang@posten.se

--------------------------

Sekreterare
Annika Granhage
Furuslätten 59
427 35 Billdal
Tel: 031-84 53 36
Email: annikagranhage@yahoo.se

 --------------------------

Ledamot
Jonas Källström
Furuslätten 42
427 35 Billdal
Tel: 031-91 22 99
Email: jonas.kallstrom@askim.goteborg.se

Protokoll & dokument för delsamfälligheten Furuslätten