Furuslätten

Furuslättens Delsamfällighet består av medlemmar boende på adress:
Radhus | Furuslätten 1-43 & 56-58
Bostadsrättslägenheter | Furuslätten 59-61

Städdagar & stämmor
Styrelsen kallar till vårstädning en gång/år och höststädning en gång/år, mellan kl 10.00-12.00 en lördag.
Vi har dessutom två lightstäddagar/år, mellan kl 18.00-19.00 en vardagkväll.
 - Från varje hushåll skall minst 1 person delta på städdagarna. I samband med våra städdagar så har vi våra stämmor, alltså en vårstämma/år och en höststämma/år. Stämmorna hålls i gemensamhetslokalen vid Furuslätten 13 mellan kl 13.00-14.00, med fastställd agenda. Våra medlemmar är välkomna att skicka in motioner till styrelsen som vi kan behandla på våra stämmor. Dock behöver vi ha dessa i god tid innan stämman:
- Motion till vårstämman skall vara styrelsen tillhanda senast i december.
- Motion till höststämman skall vara styrelsen tillhanda senast i augusti. Justerade stämmoprotokoll finns sedan att tillgå på denna sida, samt att de sätts upp på våra anslagstavlor. Nycklar till lokal & förråd
De i styrelsen som har nycklar till gemensamhetslokalen vid Furuslätten 13 och det extra trädgårdsförrådet - som vi har i förrådslängan där vi förvarar gräsklippare, trimmer och häcksaxar - har en * vid sina kontaktuppgifter. Vid frågor, vänligen kontakta oss, vi svarar gärna på frågor. Välkommen!
Styrelsen Furuslättens Delsamfällighet

Ordförande

Henry Wilhelmsson*

Furuslätten 39

Tel: 076-221 46 97

Email: henry.vilhelmsson@hotmail.se

--------------------------

Kassör

Magnus Eklund*

Furuslätten 26

Tel: 070-248 86 78

Email: magnus_eklund@outlook.com

--------------------------

Sekreterare

Cornelia Moseid*

Furuslätten 4

Email: cornelia@enteleki.se

--------------------------

Ledamot/Ordinarie SSF

Jenny Jonasson

Furuslätten 58

Tel: 070-434 71 98

Email: jennyjonasson@outlook.com
 

Ledamot

Jonas Källström*

Furuslätten 42

Tel: 070-578 86 84

Email: jonas.kallstrom@askim.goteborg.se
 

Ledamot

Lizzie Strömberg

Furuslätten 37

Tel: 070-116 56 16

Email: lizzie.stromberg1@gmail.com
 

Suppleant

Emma Karlsson

Furuslätten 59

karlssonemma63@hotmail.com 

Suppleant/Suppleant SSF

Desiré Källström 

Furuslätten 42

 

Protokoll & dokument för delsamfälligheten Furuslätten

 

Kallelse Hststmma 2021-11-17.pdf
Popular 112.21 KB
09/11/2021 09:32:45
Protokoll Furuslatten Samfallighetsforening varstamma 20190413.pdf
Popular 165.14 KB
30/04/2019 08:18:28
Protokoll Furusltten hststmma 2022-11-22.pdf
Popular 105.13 KB
18/01/2023 20:38:40
Protokoll Furusltten Vrstmma 2022-04-09.pdf
Popular 152.33 KB
18/01/2023 20:38:53
Protokoll hststmma 2020 Furusltten.pdf
Popular 268.67 KB
25/11/2020 19:28:49
Protokoll hststmma 2022-11-22.docx
Popular 21.11 KB
07/02/2023 20:47:25
Protokoll Hststmma Furusltten 2021.pdf
Popular 3.45 MB
07/02/2022 18:30:01
Protokoll Vrstmma 2022-04-09.docx
Popular 23.47 KB
07/02/2023 20:46:58

pdfInfoblad_skintebo.pdf