Holmbacken – Nylänningen

Holmbacken-Nylänningen är det första som besökarna får se när de kommer in i vårt område Skintebo. Vi har därför som mål att i möjligaste mån hålla området i så gott skick som möjligt. Vi har sedan länge arbetat med att ha fin ordnig på våra rabatter som har funnits sedan området byggdes. Medlemmarna får själva vara med att utföra arbetet för att hålla kostnaderna nere.

Nya medlemmar Vi hälsar alla våra nya medlemmar välkomna till Holmbacken-Nylänningen, har ni frågor så  kontakta gärna någon i styrelsen. Inom området har vi ett gemensamt redskapsförråd där det finns trädgårdsredskap. Dyrare redskap har vi inlåsta p.g.a. stöldrisk, några utsedda medlemmar har nyckel. Vårt gemensamma cykelförråd är beläget i garage P 4 där ni också kommer att parkera er bil. För de medlemmar som flyttar in på Nylänningen 3 och 4 har sina parkeringsplatser i garage P 6. Gemensamhetslokal Vår gemensamhetslokal som är belägen i garagelängan P4.  Lokalen kan lånas för mindre kalas, pingisbord finns för våra barn. Ska ni ha fest hemma så kan ni låna bord från lokalen efter överenskommelse med Eva Börjesson, tel. 073-567 14 93 som sköter om bokningarna. Ingen försäljning får ske i lokalen.

Namn Adress Mob Mail Befattning
Jane-Helen Berntsson Nylänningen 1    jane.helene@hotmail.com Ordförande
Else-Marie Odehn Nylänningen 4    elsemarie.odehn@gmail.com Kassör
Börjesson Eva Nylänningen 1    eva.borjesson@stenaline.com Sekreterare
Jacques Glimsjö Nylänningen 1    jack.glimsjoe@hotmail.com Suppleant