Felanmälan

AKUTA PROBLEM

 

Ellevio ansvarar för elförsörjningen till samtliga hus i Skintebo www.ellevio.se eller 020-44 11 00).

Telefoni och bredbandsproblem felanmäler ni till den operatör ni är kund hos (kontaktinformation finns normalt på fakturan).

Om ni är anslutna till Bahnhof fiber så är det följande nummer som gäller: Felanmälan och support 010-510 00 00.

Parabolen AB har hand om drift och underhåll av Kabel-tv-nätet i Skintebo. Felanmälan: 031-91 34 21.

Problem på kommunens vägar och mark (Klyfteråsvägen, bro och mark vid affär, pizzeria och skola). Ring 031-150017 eller felanmäl via internet på www.goteborg.se/150017

KONTAKTA Syrelsen skintebo@live.se I FÖLJANDE FALL:

Misstänkt problem med avlopp på SSF:s ledningsnät?

SSF ansvarar för avlopp från bottenplattan på husen fram till områdets gräns, där vi lämnar över till kommunen. Försök att lokalisera problemet med hjälp av grannar innan ni ringer. Avlopp i huset ansvarar ni själva för.

Misstänkt problem med vatten på SSF:s ledningsnät?

Kommunen förser vårt område med vatten. SSF ansvarar för vattenledningar från områdesgräns fram t.o.m. vattenmätaren i husen (normalt placerad i grovkök). Försök att lokalisera problemet med hjälp av grannar innan ni ringer. Ibland syns läckan om ni inspekterar marken i närheten. Vattenledningar i huset ansvarar ni själva för.

Sabotage, klotter, problem med garageportar, moloker, belysning i området, råttor m.m.

Brickor som inte fungerar bytes/åtgärdas av fastighetsskötaren. Skicka ett mail med kontaktuppgifter till fastighetsskotareskintebo@hotmail.com så ringer han upp er.

PEGAB PORTAR har service dygnet runt på portarna. Kontakta dem om ni har problem att komma ut på natten. Telefonnummer står på plåtskåpen innanför porten. I de fall bricka saknas eller är trasig kommer utryckning ev. att debiteras föraren.

EJ AKUTA PROBLEM:

Om ni bor i bostadsrätt så gör ni er felanmälan på

http://www.skintebodalen.se.

Lekplatserna:

Kontakta skintebo@live.se när ni upptäcker fel som behöver åtgärdas.

Problem med egna hus:

SSF hjälper till om ni har problem med trasiga hängrännor. Husägaren ansvarar för att rännorna hålls rena. SSF åtgärdar trasig belysning vid hus (original med svart hatt). Kontakta styrelsen skintebo@live.se vid problem med dränering. 

Problem med buskar, träd och mark vid hus:

Husägaren ansvarar för plattor, buskar, rabatter m.m. ca 70 cm ut från eget hus. Övriga ej asfalterade ytor (gräsmattor, träd, lekplatser m.m.) underhålls av delsamfällighetens medlemmar. Då inte delsamfälligheten har någon anställd innebär det i praktiken att medlemmarna själva klipper, sopar och städar ytor i omgivningen. Ta kontakt med er delsamfällighet om ni har några frågor om detta.

SSF ansvarar för asfalterade ytor. Underhållet sköts i huvudsak av fastighetsskötare.

Problem med hundar och katter:

Katter skall hållas under uppsikt. Det händer att katter går in hos andra. Många delsamfälligheter har köpt in kattnät till sandlådorna som medlemmarna kan använda. De som har problem med katter skall kontakta ägaren för att lösa problemet.

Skintebo ligger i Göteborgs kommun. Göteborgs lokala ordningsstadga gäller. D.v.s hund skall hållas kopplad i Skintebo. Hund får inte lämnas utan uppsikt på samfällighetens mark.

ÖVRIGA PROBLEM...

skintebo@live.se