Nyheter

För kännedom- spolning av avloppsledningar

Det ringer runt en firma till radhusägarna och uppger att de vill rengöra avloppen.

Avloppsledningar i husen är den enskilda fastighetsägarens ansvar.

SSF har ansvar för avloppen från och med bottenplattan och under husen.

Vad varje fastighetsägare väljer att nappa på för erbjudande är upp till den enskilda medlemmen. Det finns inget krav på att ledningar ska spolas om det inte finns problem. Spolning av avloppsledningar behövs normalt sett bara när det uppstår problem, som till exempel stopp i avloppet.

Ordförande har varit i kontakt med firman och påtalat vad som gäller. Det som gäller är 3,5 ton max i området. (Spolbilar är ofta stora lastbilar.)

Så kommer du igång med elbilsladdning

Nu kan brickor för laddning beställas. På välkomstbrevet nedan från Eways, vår leverantör, ser ni hur ni ansöker om en bricka som gör att ni kan använda anläggningen.

Information om anläggningen

Det är 48 stycken totalt vilket innebär 6 stycken på varje p-däck.

Kostanden för att använda anläggningen är satt till 179 kr/mån och varje KWh kostar 2,20 kr.

Du som har en bricka kan välja att ladda i vilken laddare du vill i området. (Tänk på att garagen låsen på kvällen och det är olika öppningsbrickor till varje p-hus.)

När du laddat klart så flyttar du din bil. Detta förväntas du göra fram till klockan 22.00. Laddplatserna är endast till för elbilar dygnet runt.
En tydlig uppmärkning i marken kommer målas framöver när vädret tillåter.

Övrig information

De temporära laddtillstånd som funnits som medgivit laddning i dammsugaruttag kommer i och med driftsättning att sägas upp med omedelbar verkan.

Driftsättningen kommer minska antal besöksparkeringar. Området är inte byggt för dagens breda bilar och det antal bilar som används idag.
Styrelsen är medvetna om detta och utvecklingen kommer följas upp.
SSF styrelse har möjlighet att justera prissättningen var 6 månad.
Styrelsen har för avsikt att följa användandet av anläggningen kontinuerligt, för att kunna justera vid behov.

Mvh styrelsen Skintebo Samfällighetsförening

Vlkomstbrev Eways.pdf
Popular 293.25 KB
30/11/2020 17:12:07

 

Elbilsladdning- driftstart

Då var det dags....

Nu är då elbilsladdarna slutbesiktigade och redo att tas i drift. Detta görs idag 2020-12-30.

Tyvärr är det några laddare som inte kunde kopplas upp och som vi behöver titta på nästa vecka. Vi väntar dock inte på detta utan kör nu, då det finns fungerande på varje p-däck

Styrelsen är nöjd att efter ha levt med frågan i många år nu äntligen kommit i ett ordentligt steg framåt med frågan.
Frågan lever såklart vidare och kommer bevakas. Särskilt frågorna runt prissättning, användning och funktion.

Vad gäller nu?

- Platserna för elbilsladdning är endast till för bilar som står och laddas. Är laddningen klar innan kl 22.00 förväntas man lämna platsen för att göra den tillgänglig för ny användare.

- Det är först till kvarn som gäller. Håll god dialog med varandra och försök hjälpa till att göra anläggningen tillgänglig för så många som möjligt.

- Häng upp kabeln efter laddning ordentligt så att den inte blir påkörd.

- Respektera att platserna är endast till för att ladda bilar med eldrift.

- Det är från och med nu också återigen förbjudet att använda dammsugaruttagen på övre våningarna till något annat än dammsugning.
  Avtalen skrivna för ändamålet sägs upp från och med 2020-12-30. Eventuella kvarvarande skulder kommer justeras och kontrolleras.

Övrigt

Platserna kommer temporärt märkas ut med lappar, men kommer märkas ut bättre under våren.

Detsamma gäller installation av påkörningsskydd.

All användning av andra eluttag i parkeringsdäcken är precis som tidigare förbjudet. Dessa finns installerade för underhållsarbeten.

Styrelsen tar gärna del av tankar och funderingar efter det för att räta ut frågetecken som dyker upp efter vägen. Ni mailar dessa i vanlig ordning till skintebo@live.se

 

Mvh Styrelsen, Skintebo Samfällighetsförening

Laddningsinfo och julhälsning

Styrelsen i hade hoppats att leverera en julklapp så här på julafton. 

Slutbesiktningen för nya elbilsladdningen var planerad till 23/12 och därefter var tanken att den skulle tas i drift direkt.
Nu blev besiktningen inställd pga. sjukdom. Ett nytt datum är satt till 30/12 och förhoppningen är att anläggningen tas i drift då.
Ett visst arbete kommer göras i efterhand av SSF, t.ex. sätta upp fler påkörningsskydd samt utmärkning av laddplatserna på ett tydligt sätt.

Med detta vill styrelsen för Skintebo Samfällighetsförening önska alla medlemmar en riktigt....

God Jul och ett Gott nytt år!


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4