Nyheter

Vattenavstängning 13-14 april! (2021-04-09)

På grund av nödvändiga reparationer på områdets vattenledningar kommer vattnet till hushållen att stängas av tisdag och onsdag denna vecka.

 - Tisdagen 13/4 09.00 till senast 16.00 
 - Onsdagen 14/4 09.00 till senast 16.00 

Under dessa tider kommer det inte att vara möjligt att till exempel duscha, diska, tvätta eller spola i toaletten. 

Fyll gärna ett par hinkar med vatten som kan användas till matlagning eller för att spola i toaletten. Använd inte diskmaskiner eller tvättmaskiner under de aktuella tiderna. Maskinerna kan gå sönder!

 De delar i området som berörs är: 
Sösbacken
Klyfteråsen
Furuslätten
Nylänningen
Nyhagen
Backängen 

Det är vanligt att vattnet kan vara missfärgat och lite brunaktigt efter den här typen av ingrepp, men det är inget att oroa sig för. Spola en stund så kommer det att se ut som vanligt igen.

 

Planerat servicearbete på fibern den 22 april (2021-04-08)

 

Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som påverkar fibern, detta gäller för alla radhus, torsdag den 22 april.
Arbetet utförs under natten och efteråt kan ni behöva starta om er router. 

Detta kan komma att innebära nedtid under följande period:
Start: 2021-04-22 00:01
Stop: 2021-04-22 06:00
Förväntad nedtid: Upp till 30 minuter.

Vid eventuella frågor kring detta arbete, var god kontakta Banhofs support - https://bahnhof.se/
Kom ihåg att alltid uppge ärendenummer: M9251476

Mvh
Styrelsen SSF

Motorfordon i området (2021-03-21)

På förekommen anledning känner styrelsen ett behov att åter lyfta frågan gällande bilar mm i området. På grund av rådande läge är det många som beställer hem sina matvaror och det är många som passar på att renovera, det ska man absolut kunna göra men vi vill påminna om vad som gäller för fordon i området - så att alla löser det på ett bra sätt och detta på grund av två enkla anledningar:

  1. Våra barn – de vet att detta är ett bilfritt område och leker därefter.
  2.  Framkomlighet för utryckningsfordon.

Skintebo skall vara bilfritt. Allt innanför grindar och bommar är klassat som gång- och cykelbanor. Därför gäller max bruttovikt 3,5 ton. Du får endast köra in på området för i- och urlastning av tyngre föremål eller om du på grund av handikapp inte kan gå från parkeringen (speciellt tillstånd krävs). I ovan nämnda fall får fordonen inte framföras fortare än promenadfart. Det är inte heller tillåtet att köra motorcykel eller moped inom området, då även dessa räknas som motordrivet fordon.

·       Budbilar – Vid beställning, av t ex matvaror, fyller ni i att budet parkerar utanför området och kör in med kärra eller bär in varorna. Du som beställare är ansvarig för att våra gemensamma regler följs.

·       Hantverkare – Har ni hantverkare som behöver köra in bilar i området så ska dessa informeras om vad som gäller (innan arbetet startar) – promenadfart, max 3,5 ton och vid förflyttning av fordon skall alltid en person gå före fordonet och hålla uppsikt. Hänvisa dem sedan till besöksparkeringen. Lättare verktyg får de bära med sig, dessa bilar ska inte blockera nödvändig väg under tiden och antal hantverksbilar ska minimeras till endast de som verkligen behövs.

·       Taxi & färdtjänst – Vid bokning ska ni ange att upphämtning sker vid taxifickan vid respektive P-hus. Undantag gäller då du inte har möjlighet att ta dig till taxifickan, då ansvarar du för att vid bokning ange vad som gäller när de kör in i området.

·       Väghinder – Ni kan ställa ut dessa innan flisupptagning sker men då är er delsamfällighet ansvarig för att flytta dem om det skulle behöva skottas eller sandas under denna period, samt att se till att de är undanflyttade till dagarna då flisupptagning sker.

Vad kan vi göra om det inte efterföljs?
Som i alla lägen är det grannsamverkan som funkar bäst. Är det budbilar, taxibilar mm som kör fort, prata gärna med chauffören, ta kort på registreringsskylten, notera vilken tid och datum. Ring själv till det företag som det gäller och ge dem denna information.  Eller mejla skintebo@live.se så pratar styrelsen med firman centralt.

Vänligen,
Styrelsen

Deklarationsuppgifter (2021-03-15)

Deklarationsuppgifter

Räntekostnader och ränteintäkter samt skuld, avser deklarationen för inkomstår 2020 och lämnas in enligt Skatteverkets datum 2021.

Under 2020 hade Skintebo Samfällighetsförening lån hos Handelsbanken, för renovering av asfaltering, fasader och garagetak.
Skintebo Samfällighetsförenings medlemmar (radhusägare) får ta del av de räntekostnader samt ränteintäkter som vi hade under 2020.

Den totala räntekostnaden uppgick till: 470 956 SEK.
Efter fördelning mellan radhusägarna, bostadsrättsföreningen och kommunen får varje radhusägare dra av en räntekostnad för 2020 på: 641 SEK.

Den totala ränteintäkten under samma tid uppgick till: 0 SEK. Efter fördelning mellan husägarna och bostadsrättsföreningen och kommunen har varje husägare en ränteintäkt på: 0 SEK för 2020.

Efter motsvarande fördelning är skulden per radhusägare: 33 896 SEK för 2020

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4