Nyheter

Viktig information angående sopor och matavfall.

Kretslopp o Vatten har blivit noggrannare med att det inte får förekomma något annat än just matavfall i matavfallsmoloken. Vi har senaste tiden haft en hel del avvikelser. Detta gäller samtliga 8 p-hus.

 

Trädgårdsavfall räknas INTE som matavfall. Det är de väldigt tydliga med i felanmälan. Det ska slängas i fållan. Att slänga sölig frukt i en plastpåse går heller inte för sig. Använd dubbla bruna ifall det blir blött.

Att barnen hjälper till och slänger sopor hemma är bra, men säkerställ att påsarna hamnar i rätt molok. 

 

Det som händer när våra behållare innehåller fel saker är att vi får straffavgifter, samt få beställa en tömning extra för blandat innehåll som kostar extrapengar.

 

Hjälp till och sprid informationen. Det tjänar vi alla på. 

 

Ha en bra höst

 

Mvh styrelsen SSF

Elbilsladdning- Svar angående en eventuell ändring i anläggningsbeslutet

På vårstämman beslutades att gå vidare med att ansöka om ändring i SSF:s anläggningsbeslut GA:1,
för att på sikt möjliggöra för elbilsladdning i garagen.

Detta svar fick ordförande Tomas Olsson efter fråga till Lantmäteriet om hur man ska tänka kring
elbilsplatser och en eventuell ändring av anläggningsbeslutet:
Statliga Lantmäteriet har gjort en bra sammanfattning av vad som gäller.

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/gemensamhetsanlaggningar/laddstolpefor-elbil-pa-gemensam-parkeringsplats/?faq=6b33

Om er parkering är upplåten som en gemensamhetsanläggning och elbilsladdning inte kan tolkas in i
anläggningsbeslutet, kan gemensamhetsanläggningen omprövas genom lantmäteriförrättning hos
oss på lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Ifall en omprövning är möjlig att genomföra kan jag inte svara på i förväg, utan det blir föremål för
prövning efter ansökan. Rättsläget är idag tveksamt, men vi har i vissa fall bedömt att det har varit
möjligt att inrätta laddstolpar på en viss andel av parkeringsplatserna.

Problemet är att gemensamhetsanläggningar bara får inrättas för ändamål av stadigvarande betydelse för ingående
fastigheter (anläggningslagen 1 §). Fastigheter kan heller inte tvingas vara med i
gemensamhetsanläggningar som inte är av väsentlig betydelse för dem (anläggningslagen 6 §).

Chanserna för att en omprövning ska vara möjlig ökar därmed ifall samtliga är överens om att ni ska
ändra så att laddstolpar ska ingå i anläggningen.

Alla delägare kan ansöka om omprövning men de som söker står i såfall risken för upparbetade
förrättningskostnader ifall ärendet inte går att genomföra. En förvaltande samfällighetsförening kan
ansöka om omprövning efter stämmobeslut.

Med vänliga hälsningar

Martin Carlbring

GÖTEBORGS STAD
Lantmäterimyndigheten
Telefon: 031-368 19 61
Telefon kontaktcenter: 031-365 00 00
E-post: lantmateri@sbk.goteborg.se
alt. e-post: sbk@sbk.goteborg.se
Postadress: Box 2554, 403 17 Göteborg
Besök: Köpmansgatan 20
webbplats: www.goteborg.se

Information angående takrenovering P3 P4

Renovering av taken på parkeringsgaragen.

Vid vårstämman 2019 beviljades styrelsen gå vidare med ett förslag som angav ett företag och en bestämd summa för att genomföra renovering av taken på P3 och P4. Vår förvaltare hade ett första möte under v.22 med det aktuella företaget Effektiv Bygg AB, där man gick igenom offerten en gång till innan avtal skulle upprättas.

Företaget Effektiv Bygg AB uppmärksammade då att de missat att räkna med råspont i sin offert. De återkom med en ny summa och hamnade betydligt högre än den offert som styrelsen presenterade på stämman. Vi måste tyvärr därför avvakta med att skriva avtal för renovering tills vi får ett nytt stämmobeslut.

Det är beklagligt då vi har så långa beslutsvägar att vi faller på målsnöret. Detta låg dock utanför vår kontroll. Hela styrelsen och förvaltaren tar givetvis med oss lärdomen till framtiden. Jag reflekterar också över att styrelsen blir väldigt låst med ett så specifikt beslut som togs på senaste stämman. Vi måste fundera på tillsammans hur vi i framtiden ska utforma besluten som vi tar.

Jag föreslog på styrelsemötet 3/6 att ett nytt beslut tas på höststämman 2019 eller vårstämman 2020. Då kommer beslutet innefatta renovering av fyra p-hustak för att det ska kunna genomföras under sommaren 2020.

Med vänlig hälsning Styrelsen genom Tomas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4