Nyheter

Info från Skintebo Samfällighetsförening (2023-02-06)

Gäller samtliga boende!

Jag har idag samtalat med vår fastighetsförvaltare som in sin tur haft samtal med Kretslopp och vatten, som tömmer våra sopor. I norr delen av Skintebo är höjden under broarna 3,55 m, vilket innebär att höga lastbilar inte kommer under. De som tömmer soporna måste således lasta av containern halvvägs, och dra den in vid varje tömning. Denna operation tar 2-3 minuter. 

Nu hotar de med skyddstopp! Detta för att bilister blinkar med helljus, tutar och kör upp på trottoaren i den frekvens att de anser att det är ett stort arbetsmiljöproblem. 
Jag vill nu be er alla om att respektera de som tömmer. De gör bara sitt jobb. Området utformning råder de inte över. 

Jag och förvaltaren ska få till ett möte där vi diskuterar hur vi kan lösa detta problem (ändrade tider, rutiner mm). Jag vet att handhavandet även för med sig höga ljud, skador på asfalten mm. Men framtill detta sker, ber jag att inte på något sätt stressa de som arbetar. Om de inte tömmer har vi ett mycket större problem än 2-3 minuters fördröjning till jobb, skola och dagis. 

 

mvh SSF
via Tomas, ordförande SSF

Info från Skintebo samfällighetsförening (2022-12-05)

Innan snön faller

Vill informera att vi stängt av vissa platser på p-hus taken inför förväntat snöfall kommande vecka. Det kommer se ut såhär under årets vinter. Detta då vi måste ha plats att lägga skottad snö. Samtliga farthinder i området måste också tas bort av varje delsamfällighet.

Laddplatser 

Vi vill också passa på att påminna er som använder laddplatser att flytta bilen om den är klar innan 22.00. Tänk på era grannar som också vill ha bilen påfylld. Vi har fått till oss att det blivit sämre den senaste tiden.

//SSF

Info från Skintebo Samfällighetsförening (2022-10-21)

Postboxar
Imorgon kommer vi påbörja utdelningen av nycklar till de nya postboxarna, på de delsamfälligheter där SSF ledamöter finns på plats. Det kommer anordnas fler tillfällen kommande vecka/or. Boxarna kommer som det ser ut nu att tas i bruk 1 november. 

PostNord har vissa krav på placering och adressordning och har nu besiktigat och godkänt samtliga, ordningen säkerställer att posten sorteras och delas ut rätt. 

Elbilsladdning
Priset 5 kr kommer gälla från 1 november. 

Städdagen
Vi uppmanar er alla att ta vara på städdagen i helgen. Bidra till att göra vårt område fint och lär känna dina grannar. Är du osäker på vad du kan göra. Fråga, alla kan göra något. Är du nyinflyttad så sätt dig in i hur området fungerar och vad som förväntas av dig.  

Tänk på att det bara får slängas trädgårdsavfall i containrarna.

Vattenmätare
På måndag drar etapp 2 igång med byte av mätarna. En påminnelse för er som fått ett datum och lapp i brevlådan. Än så länge är det södra delen som detta berör. Var hemma och se till att det finns utrymme för bytet enligt lappen i brevlådan.  

//Stryrelsen
Skintebo samfällighetsförening

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4