Nyheter

Info från Skintebo Samfällighetsförening (2022-10-21)

Postboxar
Imorgon kommer vi påbörja utdelningen av nycklar till de nya postboxarna, på de delsamfälligheter där SSF ledamöter finns på plats. Det kommer anordnas fler tillfällen kommande vecka/or. Boxarna kommer som det ser ut nu att tas i bruk 1 november. 

PostNord har vissa krav på placering och adressordning och har nu besiktigat och godkänt samtliga, ordningen säkerställer att posten sorteras och delas ut rätt. 

Elbilsladdning
Priset 5 kr kommer gälla från 1 november. 

Städdagen
Vi uppmanar er alla att ta vara på städdagen i helgen. Bidra till att göra vårt område fint och lär känna dina grannar. Är du osäker på vad du kan göra. Fråga, alla kan göra något. Är du nyinflyttad så sätt dig in i hur området fungerar och vad som förväntas av dig.  

Tänk på att det bara får slängas trädgårdsavfall i containrarna.

Vattenmätare
På måndag drar etapp 2 igång med byte av mätarna. En påminnelse för er som fått ett datum och lapp i brevlådan. Än så länge är det södra delen som detta berör. Var hemma och se till att det finns utrymme för bytet enligt lappen i brevlådan.  

//Stryrelsen
Skintebo samfällighetsförening

Information från Skintebo samfällighetsförening (221011)

Postlådor

Som ni säkert sett så är radhusens postboxar nu uppe. Vi håller under veckan på att färdigställa det sista med adresslapparna, samtidigt kommer Postnord hit under veckan och gör en slutbesiktning och kontrollerar adressplaceringen. När detta är avklarat så planerar vi nyckelutdelning samt ett datum då de tas i bruk. Gissningsvis inom 2-3 v.

Elbilsladdningen

Vid sista styrelsemötet (oktober) så togs beslutet att höja priset på att ladda i anläggningen till 5 kr/kWh. Detta gjordes för att säkerställa att laddningen under några inga omständigheter, när priset för el är så osäkert, kommer belasta SSF ekonomi. Ändringen kommer genomföras så snart det går.

Uppsäkringen av P2 och P8 är nu genomförd, detta bör märkas på laddningen.

//SSF

 

Information blandat i Skintebo (2022-09-28)

Vattenmätare
Etapp 1 är nu avslutad och vi konstaterar att det gått väldigt bra. Vi har ca 5 bom på 88 hushåll. Tack för detta! Vi har tagit fram en firma som kan hjälpa till att skapa tillträde. Efterfråga denna firma om ni behöver snickarhjälp i samband med bokning. Etapp 2 startar v 42-43 och lappar kommer ut i tid för att kunna boka om och innehåller mer detaljerad info. 

Postlådor
Vi har åkte på en försening som ni kanske märkt. Ny tid för installationen är 10 oktober och besiktningen är inbokad med Postnord senare samma vecka. 

Snöröjning
Finns det intresse att vara med och röjda snö i vinter mot ersättning så är ni välkomna att ta kontakt med Tomas Olsson direkt eller mejla till skintebo@live.se. Det gäller helger och vardagar efter kl. 16 när man själv anser att man har tid. Röjningen sker både med traktor och för hand. 

Fiberavstängning
Vi kommer säkra upp P2 och P8 och i samband med detta behöver vi bryta strömmen till serverrummen. Se tidigare information för aktuella datum.

//SSF

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4