Nyheter

Laddning elbilar i området.

 

På höststämman fastslog styrelsen att man inte kommer gå vidare med utredningen och ev. installation av laddstationer för elbilar i området, detta då en enkätundersökning visat att intresset är allt för lågt.

Styrelsen kom med information på en övergångsmöjlighet. På varje p-däck finns uttag på översta plan finns eluttag för dammsugning. (Uttagen har en 10 A säkring) Styrelsen har beslutat att tillsvidare tillåta laddning av elbilar på dessa.

Detta som en övergångslösning tills en mer temporär lösning är på plats. Man söker tillstånd för detta på Skintebo@live.se.
Tillståndet kostar 200 kr/mån och man det finns ingen begränsning för antal laddningar/mån. Laddning sker helt i mån av plats.

Man kan alltså inte alltid räkna med att det alltid finns laddmöjlighet för sin bil. För tillfället finns det ca 10 utlämnade tillstånd i hela området.