Nyheter

Sophantering

 

Inför de stundande jul och nyårshelgerna beställs numer extra containrar för sopor till området. Dessa placeras ut vid fyra olika moloker då vi vet att mängden sopor ökar och det är långt mellan tömningarna.

Vi vill med detta informera samtliga boende i Skintebo samfällighet att möjligheten att slänga sina sopor inte inskränker sig till just "sin" egen molok utan man kan använda sig av någon av alla de som finns i området. Att ställa en soppåse utanför en full molok är att betrakta som nedskräpning, det drar till sig råttor och fåglar som sprider ut soppor och skapar merjobb. Dessutom ser det oerhört tråkigt ut. Vi hoppas med detta att vi slipper se detta fenomen i framtiden.