Nyheter

Elbilsladdning

SSF styrelse har tidigare beslutat att, i väntan på att en mer permanent lösning för elbilsladdning, tillåta laddning för elbilar i nuvarande två uttag på översta plan i alla p-hus. SSF har för närvarande utfärdat ca 13 avtal för detta fördelat på alla p-hus. 

 

Uttagen är från början avsedda för dammsugning av bilar, då detta inte är tillåtet inne i området. Styrelsen har därför tvingats kompromissa mellan de två användningsområdena. Det kommer sättas upp lappar där elbilsladdning tillåts mellan kl. 18-08 samtliga dagar.

 

Vi tror att detta kan vara en tillfälligt fungerande lösning. 

 

Mvh Styrelsen Skintebo Samfällighetsförening