Nyheter

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA MÅNDAGEN DEN 17 JUNI 2019 KL 19:00 I K8

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av kallelse och dagordning
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justeringsmän
6. Revisorernas berättelse för 2018
7. Ansvarsfrihet för styrelsen 2018
8. Framställningar från styrelsen- Antikvarisk undersökning (se information på www.skinteboportalen.se)
9. Meddelande om plats där stämmans protokoll hålls tillgängligt
10. Avslutning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018

 

Årsredovisning 2018
Popular 5.1 MB
03/06/2019 20:32:37

Antikvarisk undersokning.pdf
Popular 53.96 KB
07/06/2019 07:14:12

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Skintebo Samfällighetsförening