Nyheter

Information angående takrenovering P3 P4

Renovering av taken på parkeringsgaragen.

Vid vårstämman 2019 beviljades styrelsen gå vidare med ett förslag som angav ett företag och en bestämd summa för att genomföra renovering av taken på P3 och P4. Vår förvaltare hade ett första möte under v.22 med det aktuella företaget Effektiv Bygg AB, där man gick igenom offerten en gång till innan avtal skulle upprättas.

Företaget Effektiv Bygg AB uppmärksammade då att de missat att räkna med råspont i sin offert. De återkom med en ny summa och hamnade betydligt högre än den offert som styrelsen presenterade på stämman. Vi måste tyvärr därför avvakta med att skriva avtal för renovering tills vi får ett nytt stämmobeslut.

Det är beklagligt då vi har så långa beslutsvägar att vi faller på målsnöret. Detta låg dock utanför vår kontroll. Hela styrelsen och förvaltaren tar givetvis med oss lärdomen till framtiden. Jag reflekterar också över att styrelsen blir väldigt låst med ett så specifikt beslut som togs på senaste stämman. Vi måste fundera på tillsammans hur vi i framtiden ska utforma besluten som vi tar.

Jag föreslog på styrelsemötet 3/6 att ett nytt beslut tas på höststämman 2019 eller vårstämman 2020. Då kommer beslutet innefatta renovering av fyra p-hustak för att det ska kunna genomföras under sommaren 2020.

Med vänlig hälsning Styrelsen genom Tomas