Nyheter

Nytt gruppavtal fiber. (Gäller enbart radhusen)

På höststämman den 27/11 2019 tog stämman beslut om att säga upp avtalet med Telia och teckna ett nytt avtal med Bahnhof. Detta har nu genomförts av styrelsen.

När Bahnhof kommer börja leverera är i skrivande stund inte bestämt, men förhoppningen är senast i kvartal fyra 2020. Vi kommer nu påbörja arbetet med att utforma en implementeringsplan och fundera på vilka informationsinsatser som vi tillsammans med Bahnhof behöver göra inför det bytet vi står inför.

Vi kommer återkomma så snart vi vet mer. Mvh Styrelsen SSF