Nyheter

Elbilsladdning- driftstart

Då var det dags....

Nu är då elbilsladdarna slutbesiktigade och redo att tas i drift. Detta görs idag 2020-12-30.

Tyvärr är det några laddare som inte kunde kopplas upp och som vi behöver titta på nästa vecka. Vi väntar dock inte på detta utan kör nu, då det finns fungerande på varje p-däck

Styrelsen är nöjd att efter ha levt med frågan i många år nu äntligen kommit i ett ordentligt steg framåt med frågan.
Frågan lever såklart vidare och kommer bevakas. Särskilt frågorna runt prissättning, användning och funktion.

Vad gäller nu?

- Platserna för elbilsladdning är endast till för bilar som står och laddas. Är laddningen klar innan kl 22.00 förväntas man lämna platsen för att göra den tillgänglig för ny användare.

- Det är först till kvarn som gäller. Håll god dialog med varandra och försök hjälpa till att göra anläggningen tillgänglig för så många som möjligt.

- Häng upp kabeln efter laddning ordentligt så att den inte blir påkörd.

- Respektera att platserna är endast till för att ladda bilar med eldrift.

- Det är från och med nu också återigen förbjudet att använda dammsugaruttagen på övre våningarna till något annat än dammsugning.
  Avtalen skrivna för ändamålet sägs upp från och med 2020-12-30. Eventuella kvarvarande skulder kommer justeras och kontrolleras.

Övrigt

Platserna kommer temporärt märkas ut med lappar, men kommer märkas ut bättre under våren.

Detsamma gäller installation av påkörningsskydd.

All användning av andra eluttag i parkeringsdäcken är precis som tidigare förbjudet. Dessa finns installerade för underhållsarbeten.

Styrelsen tar gärna del av tankar och funderingar efter det för att räta ut frågetecken som dyker upp efter vägen. Ni mailar dessa i vanlig ordning till skintebo@live.se

 

Mvh Styrelsen, Skintebo Samfällighetsförening