Nyheter

För kännedom- spolning av avloppsledningar

Det ringer runt en firma till radhusägarna och uppger att de vill rengöra avloppen.

Avloppsledningar i husen är den enskilda fastighetsägarens ansvar.

SSF har ansvar för avloppen från och med bottenplattan och under husen.

Vad varje fastighetsägare väljer att nappa på för erbjudande är upp till den enskilda medlemmen. Det finns inget krav på att ledningar ska spolas om det inte finns problem. Spolning av avloppsledningar behövs normalt sett bara när det uppstår problem, som till exempel stopp i avloppet.

Ordförande har varit i kontakt med firman och påtalat vad som gäller. Det som gäller är 3,5 ton max i området. (Spolbilar är ofta stora lastbilar.)