Nyheter

Uppdaterad - Information om förändrad postutdelning till radhusägare (2022-03-09)

Information om förändrad postutdelning till radhusägare - del 2 (2022-03-09)

Som ni fått information om tidigare så har PostNord beslutat sig för att sluta dela ut post i området till våra brevlådor om de sitter inne i området. Alla radhusägare i Skintebo har sex månader på sig att lösa situationen annars hänvisar PostNord till terminalen i Kungsbacka för att hämta ut sin post. 

Styrelsen i Skintebo Samfällighetsförening lyfte frågan under sitt möte den 7 mars och tog nedan beslut. 

  • Styrelsen beslutade, då man ansåg att detta var det bästa för området, att ta ansvaret att försöka att få till en gemensam lösning för radhusägarna. Gången kommer vara skyndsam och se ut som nedan.
    • En ledamot kommer ta in offerter för postboxar (exempel https://www.flexbox.se/fastighetsboxar) för att se vad för pengar detta handlar om.
    • Ledamöterna fick med sig frågan till respektive delsamfällighet att ta fram två olika platser utanför grindarna där man ser att dessa boxar kan placeras. Detta ska göras innan 4 april. En primär plats och en alternativ, om primära av någon anledning inte skulle fungera. Helst ska dessa platser vara på en befintlig byggnad (billigare lösning) och platsen ska vara utanför respektive grind samt åtkomlig med bil. 

Då budgeten för 2022 ska klubbas på vårstämman kommer styrelsen gå fram med ett förslag att lägga på en extra kostnad på kvartal 3 och 4 år 2022. Detta för att täcka de extra kostnader för boxen. (Det kommer även läggas på en kostnad för att byta en ventil vid vattenmätaren som är fastighetsägarens. Vattenmätarbyte planeras genomföras under 2022-2023).

Vilka summor ber styrelsen att få återkomma med. Denna information kommer komma framöver i kallelsen till vårstämman.   

Mvh
Styrelsen Skintebo Samfällighetsförening

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Information om förändrad postutdelning till radhusägare - del 1 (2022-03-04)

En del av SSF styrelse har nyligen haft ett första möte med PostNord som har givit riktlinjerna för hur dom ser att området måste utvecklas (denna förändring påverkar radhusägarna). Informationen är alltså helt ny och styrelsen kommer behandla frågan på kommande styrelsemöte 7 mars. Som ni säkert läst i informationen ni fått i brevlådan nu är tidsplanen ganska snäv så det kommer krävas en skyndsam hantering.

Jag kan redan nu konstatera att frågan faller utanför anläggningen som styrelsen har att förvalta men jag ser det som en självklarhet att SSF styrelse är bäst lämpade i att samordna detta för att få till en lösning som gör att området får till en så smidig lösning som möjligt. Vi kommer naturligtvis att gå ut med mer information så snart vi landat i frågan.

Mvh
Tomas Olsson, ordförande Skintebo Samfällighetsförening