Nyheter

Kallelse Vårstämma 2022 (220427)

Bifogat finns kallelse till Vårstämma för Skintebo Samfällighetsförening 2022 med tillhörande dokument.
Kallelsen & dokument delas även ut i brevlådan till samtliga hushåll i Skintebo.

Mvh Styrelsen SSF

Kallelse Vrstmma 20220521.pdf
Popular 164.1 KB
28/04/2022 17:38:01

Kommentar till budget fr 2022.pdf
Popular 124.88 KB
28/04/2022 17:38:01