Nyheter

Info från Skintebo Samfällighetsförening (2023-02-06)

Gäller samtliga boende!

Jag har idag samtalat med vår fastighetsförvaltare som in sin tur haft samtal med Kretslopp och vatten, som tömmer våra sopor. I norr delen av Skintebo är höjden under broarna 3,55 m, vilket innebär att höga lastbilar inte kommer under. De som tömmer soporna måste således lasta av containern halvvägs, och dra den in vid varje tömning. Denna operation tar 2-3 minuter. 

Nu hotar de med skyddstopp! Detta för att bilister blinkar med helljus, tutar och kör upp på trottoaren i den frekvens att de anser att det är ett stort arbetsmiljöproblem. 
Jag vill nu be er alla om att respektera de som tömmer. De gör bara sitt jobb. Området utformning råder de inte över. 

Jag och förvaltaren ska få till ett möte där vi diskuterar hur vi kan lösa detta problem (ändrade tider, rutiner mm). Jag vet att handhavandet även för med sig höga ljud, skador på asfalten mm. Men framtill detta sker, ber jag att inte på något sätt stressa de som arbetar. Om de inte tömmer har vi ett mycket större problem än 2-3 minuters fördröjning till jobb, skola och dagis. 

 

mvh SSF
via Tomas, ordförande SSF