Nyheter

Vattenavräkning - gäller radhus - uppdaterad 23-03-31

Information från Skintebo samfällighetsförening. (Gäller radhus)

 

Några av oss i styrelsen sitter med efterdyningarna efter senaste avin med vattenavräkningen och vill med de erfarenheterna som redan nu kan dras komma med en stark rekommendation.

Ta ett kort på er vattenmätare på kvällen när ni går och lägger er och en när ni går upp på morgonen, innan ni börjat spola vatten på morgonen. Mätaren ska inte ha rört sig om inte någon använt något.

Toastolar och varmvattenberedare kan stå och läcka utan att det vare sig syns eller hörs och det blir snabbt stora mängder.

Har ni läckor så åligger det ägaren att åtgärda. Med det sagt så kan det finnas andra anledningar till avvikelser och det får vi reda ut i varje enskilt fall.

 

Mvh Styrelsen via Tomas, ordförande.