Nyheter

Deklarationsuppgifter 2022

Räntekostnader och ränteintäkter samt skuld, avser deklarationen för inkomstår 2022 och lämnas in enligt Skatteverkets datum 2023. 


Under 2022 hade Skintebo Samfällighetsförening lån hos Handelsbanken, för renovering och underhåll.
Skintebo Samfällighetsförenings medlemmar (radhusägare) får ta del av de
räntekostnader samt ränteintäkter som vi hade under 2022. 


Den totala räntekostnaden uppgick till: 438 933 SEK.  

Efter fördelning mellan radhusägarna, bostadsrättsföreningen och kommunen får
varje radhusägare dra av en räntekostnad för 2022 på: 617 SEK. 


Den totala ränteintäkten under samma tid uppgick till: 0 SEK. Efter
fördelning mellan husägarna och bostadsrättsföreningen och kommunen har
varje husägare en ränteintäkt på: 0 SEK för 2022. 


Efter motsvarande fördelning är skulden per radhusägare: 40 302 SEK för
2022. 

 

 

SSF / Jane-Helen Berntsson, kassör