Nyheter

Nytt låssystem

Du som medlem i Skintebo Samfällighet har nu haft möjlighet att hämta ut din nya nyckel som framöver kommer öppna alla stora brännbara molucker, vattnet till spolplatserna och grindar i hela området. (Fyra grindar har än så länge Iloq, de övriga står på tur) Hela områdets molucker och spolplatser kommer omfattas från den 14 dec. Har du inte hämtat ut din nyckel, kontaktar du representanten från din delsamfällighet som ansvarar för nyckelutdelning.

 

Varför

Skintebo Samfällighet gör detta som ett led att säkerställa att det endast är våra egna medlemmar som använder spolplatser och molucker. Samfälligheten har på senare år fått mer och mer signaler att så inte är fallet och detta är en åtgärd för att spara pengar. Vi lägger stora pengar på vatten och sophämtning.

Borttappad nyckel/ ny nyckel

Tappar du din nyckel är det viktigt att du anmäler detta så fort som möjligt. Du gör detta till Stig på mail stig.carlstrom@hotmail.com alternativt på telenummer 0736- 16 04 29.

Den tappade nyckeln blir avprogrammerad och oanvändbar för upphittaren, men värdefull för den som tappat den då den återprogrammeras på sin tidigare ägare. Så det gynnar oss alla att hittad nyckel inlämnas. 

Priset för en ny nyckel är 480 kr tills vidare, vart betalning sker och var man hämtar en ny nyckel får ni av Stig.

Varje hushåll tillåts att ha max två nycklar, en har alla betalt för redan via avgift. Man kan alltså köpa till ytterligare en.

Framtiden

Det finns planer på att bygga ut systemet till förråd och även p-hus. Inga beslut är dock tagna gällande den delen.

PS Ett annat sätt att minska kostnaderna för våra gemensamma sopor är att återvinna plast, papp, tidningar, glas och mat. Utnyttja gärna de bruna påsarna som delas ut för matrester.