Nyheter

Kallelse till SSFs vårstämma 2024 - Nytt datum 23 maj!

Nu finns kallelsen utlagt. Vi har varit tvungna flytta stämman, då vi inte han med att få ut kallelsen de stadgeenliga 14 dagarna i förväg. Det står i rubriken att den är korrigerat - detta för att vissa av oss hade hunnit distribuera en annan version tidigare. 
Men det är denna som gäller!