Nyheter

DEKLARATIONSUPPGIFTER

Räntekostnader, ränteintäkter samt skuld inför deklarationen 2015.

Skintebo Samfällighetsförening hade under 2014 lån hos Swedbank och Handelsbanken för renovering av lekplatser, fasad och asfaltering.

Skintebo Samfällighetsförenings medlemmar (husägare) får ta del av de räntekostnader, ränteintäkter och skuldbelopp som vi hade under 2014.

Den totala räntekostnaden uppgick till: 754 668:-.

Efter fördelning mellan husägare, bostadsrättsföreningen och kommunen får varje husägare dra av en räntekostnad på 1010:- för 2014.

Den totala ränteintäkten under samma tid uppgick till 28 953:-.

Efter fördelning mellan husägare, bostadsrättsförening och kommun har varje husägare en ränteintäkt på 43:- för 2014.

Efter motsvarande fördelning är skulden per husägare 26 250:- för 2014

Med Vänlig Hälsning

Skintebo Samfällighetsförening

  • 29
  • 30
  • 31
  • 32