Nyheter

Höststämma SSF

23 november kl 19.00 avhållas Höststämma för SSF. Plats är som vanlig K8. 

Här finns Kallelsen:

KALLELSE TILL ORDINARIE HÖSTSTÄMMA

2023-11-23

KL 19:00 I K8 (Intill Sösbacken 1)

---

           

 DAGORDNING

 

1.     Stämmans öppnande.

2.     Godkännande av kallelse och dagordning.

3.     Val av ordförande för stämman.

4.     Val av sekreterare för stämman.

5.     Val av två justeringsmän.

6.     Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna.

-         Fullmakt att omförhandla lån som förfaller

7.     Ersättning till styrelse och revisorer för 2024.

8.     Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat (budget) 2024 samt debiteringslängd per november 2023.

9.     Val av Styrelse 2024.

10.Val av Styrelseordförande för 2024.

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter för 2024.

12. Övriga frågor.

13. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

14. Avslutning.

 

Budget 2024 kommer att finnas tillgängliga på stämman och innan dess hos kassören.

Medlemmar i SSF samt bostadsrättsägare är välkomna att närvara och ställa frågor i det som ligger inom SSF:s ansvarsområde. BRF är 1 medlem och vid en eventuell röstning företräds BRF av sin ordförande eller utsedd representant. Vid ekonomiska frågor gäller 0,3 röst per bostadsrätt och 0,7 röst per radhus. Göteborgs kommun är 1 medlem.

 

Styrelsen för Skintebo Samfällighetsförening, SSF

Uppdatering i höstmörkret från Skintebo samfällighetsförening.

Det pågår en hel del i det dolda och mellan varven så avslutar vi lite projekt.

I dagarna så har två grävjobb avslutats, som inte var planerade. Området har massa år på nacken och det dyker ständigt upp akuta saker tyvärr.

Grindar.

Vi har utrett en hel del alternativ men börjar nu närma oss beslut vilken lösning vi ska välja. Förhoppningsvis har vi ett beslut nästa vecka och sedan kan någon sorts nytt lås installeras på de bommar som för närvarande inte går att låsa.

Iloq till spolplatser och molucker.

Projektet är inne i fas två där hela södra området och delsamfälligheten runt P4 får ny nyckel att öppna brännbart molucken och vattnet till sina spolplatser. Berörda har fått lapp i brevlådan och uppmanats att hämta ut sin nya nyckel. I fas tre som troligen påbörjas ganska omgående så tar vi hela resten av området. Håll ukik i era lådor. Detta gäller boende både i BRF och radhus.

Städdag.

Passa på att vara aktiv på din delsamfällighets städdag, ypperligt bra tillfälle att träffa din nya granne och prata lite hur området fungerar. Städhelgen är 11-12 november. Passa också på att titta runt ert hus. Är det växter som kommer störa vinterväghållningen? Klipp och ansa. Även avrinningen som leder vattnet till brunnar är viktigt att hålla fritt.

Stämma

Budgeten, ny styrelse och ordförande ska tas på höststämman den 23 november. Ni är välkomna då. Kallelser kommer i brevlådan.

 

Ha en fin vecka!

Styrelsen genom Tomas

Information från ordförande

Till er nya som flyttat in under sommaren vill jag börja att säga välkomna!
Vi har i Skintebo samfällighetsförening som jag representerar och som alla i hela Skintebo (radhus och BRF) är medlemmar i, stämma i november som ni är välkomna till. Era egna samfälligheter i ert närområde har säkert både städdagar och stämmor innan dess, passa på att dyka upp där och engagera er.
Vi alla skapar det område vi vill bo i.
Jag har lite som jag vill passa på att informera om i stort.
 
Iloq systemet
Detta nya system som vi tog beslut om på vårstämman kommer att prövas först i Backängens samfällighet, med installation i september. Där ser vi först att systemet fungerar som tänkt innan vi rullar ut det i stort.
Håll utkik i era brevlådor efter mer info, kommer även på hemsdian. Radhusen kommer få en tilläggsavgift på sin avi i september och BRF kommer lägga på sin på oktoberfakturan. (Om jag mins rätt) Engångsavgiften som läggs på är 450 kr enligt stämmobeslut. Den nya nyckeln kommer krävas för att öppna brännbartmolucken och vattnet till spolplatserna. Tanken är att nyckeln ska gå till fler dörrar i senare etapper när systemet byggs ut. Nyckeln är programmeringsbar och kan också stängas av, om den tappas bort.
Laddning elbilar.
Tänk på att alla är tillbaka från semestrar, hjälp varandra och flytta bilarna när de är fulladdade. Är laddningen klar innan kl 22.00 så ska bilen flyttas.
Parkering garage.
Vi kommer nu efter sommaren titta igenom garagen. Avställda bilar, släp och båtvagnar mm är inte tillåtet att förvara på gästparkeringsplatser på taken. Ta tillfället i akt att flytta dom nu, så slipper ni få en snigel på ögat. (gällde förut TV-licensen men nu är det felparkeringar)
Växtlighet
Passa på nu de sista goa dagarna i augusti/september att trimma träd/buskar nära ditt hus. Smala gator blir väldigt smala när ingen vill cykla emot blöta grenar som växer ut över gatorna vid möte. Det underlättar också snöröjningen senare under året. Är du osäker på vem som ska klippa vad. Fråga din granne och slå era kloka huvuden ihop.
Sopsortering
Jag har ett nyårslöfte till er som jag tycker det finns anledning att testa i år.
- Jag skall bli en bättre sopsorterare.
Det slängs alldeles för mycket i den brännbara. Börja använda de bruna påsarna och släng matavfall i dessa och återvinn. De är gratis för föreningen. Sortera bort plast och papp mm och gå ner/ta med ner till återvinningen vid Nordic Wellness. Vi kan göra roligare saker för de pengarna vi lägger på att betala sophämtning.
 
OCH: Ny hemsida med nytt namn snart klar att rullas ut, och "Skinteboportalen" stängs ner. 
 
Mvh Tomas, ordförande Skintebo samfällighetsförening.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6