Om Skintebo

Affärer och matställen.
Pizzeria finns i mitten av området och vid Sandås. ICA Kvantum samt ett antal mindre butiker finns vid Origohuset nordost om Skintebo.

Askims hembygdsförening
…vid Äsebackevägen 24 har mycket historia att bjuda på.

Avfallshantering
Hushållssopor. Det finns 9 par ”moloker” placerade vid vändslingorna i området . Kompostavfall läggs i den mindre, och övriga hushållssopor i den större (ej glas, batterier, tidningar, papper o dyl.) .
Trädgårdsavfall. På Klyfteråsvägen (den stora vägen genom Skintebo) vid långsidan P-däck 5 finns en fålla för buskar o dyl. Avfallet skall slängas löst och inte i säckar eftersom Renova tar betalt för att tömma dessa.
Återvinningsstation för glas, plast, tidningar, wellpapp m.m. finns i vid affären.
Grovsopor och återvinning. Närmaste återvinningscentral ligger i Högsbo, A. Odhners gata.
En station för farligt avfall finns vid Statoil i Askim.

Badplats
Det går att bada på många ställen längs hela kusten. Det närmaste badet med brygga är Billdalsbadet intill Killingsholmen sydost om Skintebo.

Biltvätt
Det finns tvättplatser (endast med kallvatten) direkt vid infarten till tre p-däck i området.  Vid minusgrader är vattnet avstängt.

”Man ansvarar själv för tvättning och handhavande av utrustning. Om något inte fungerar kan man felanmäla på skintebo@live.se. SSF ansvarar inte för bilar eller skador som kan uppkomma när man tvättar sin bil”

Bredband
Erbjuds av många operatörer via telenätet, samt av Parabolen AB (08-579 190 96) som även står för kabel-tv-nätet. Bostadsrätter samt ett fåtal radhus är anslutna med fiber från Gothnet. Nästan alla radhus är anslutna med fiber från Telia.

Båtplats
Följ vägen ner mot havet till Skintebo bryggor. P.g.a. hög efterfrågan är det tyvärr svårt att få plats. Förvaring av båtar på P-däck och gator i omgivningen är ej tillåtet.

Dagis
Dagis finns norr om Nordic Wellness.

Fotboll
...utövas som lek vid grusplan väster om Nyhagen vid lekplatsen, väster om Humlekärret och öster om Skintebo intill ishallen. Mer organiserad fotboll träffar ni på vid HovåsBilldals klubbhus som ligger mellan Uggledal och Billdals park. Kommunen/HovåsBilldal har fr.o.m 2009 en plan med konstgräs vid ishallen.

GYM, Styrketräning
kan utövas i K3 bredvid Nyhagen 16. Kontakta Tomas Borg på Nyhagen 21.

Hästar
Billdals ridklubb ligger söder om Billdals park.

Ishall
finns mellan Skintebo och Billdals park, intill Nygårdsskolan. Används flitigt av Hovås Hockeyclub.

Kabel-TV
Debiteras separat och förvaltas av ett Parabolen AB(08-579 190 96 /Felanmälan 031-913421). Se även bredband.

Kolonilotter
Vid Kofferdalsvägen på vägen ner mot havet samt i Uggledal.

Lekplatser
Förutom lekplatserna i området finns det lekplatser väster om Skintebo i skogen ovanför Furuslätten, och en på vägen upp till Skinteboplatån norr om Skintebo.

Lokaler
K8 (Fristående hus vid Sösbacken 1) och K1 (mittemot Humlekärret 57) bokas mot en låg avgift på tel. 031-91 14 70.
Lokalen används även för stående aktiviteter. Bl.a. öppen förskola. Om önskemål finns kan lokalen ev. upplåtas för ytterligare aktiviteter avsedda för boende i Skintebo.

Motionsanläggning.
Friskis och Svettis, Iform-kompaniet m.m. har verksamhet i Origohuset (f.d. Kodakhuset), Billdalsvägen 2. Se även GYM.

Nygården
mittemot infarten till Ishallen ligger denna gård som värnar om svensk bondehistoria (svenska djur och växter från förr). Här kan du även få veta en del om indianer.

Park
Billdals park ligger sydost om Skintebo.

Parkering
Nästan alla hushåll har en plats under tak. Gäster samt ägare till flera bilar kan använda platser utan tak. Tänk på att porten är stängd på natten mellan kl. 12 och 6 (Öppnas med bricka). Långtidsförvaring av fordon, båtar m.m. är ej tillåtet.

Skola
Närmaste skola är Nygårdsskolan.

Skintebo Gille
är en liten förening med ett mysigt hus nere vid bryggorna som anordnar midsommarfirande m.m.

Tandläkare
Närmaste tandläkare ligger i Kodak-huset-huset.

Tennis
Tennishall ligger nordväst om Skintebo vid Brottkärr.
Tennisplan finns vid Kofferdalsvägen på vägen ner mot båthamnen.

Vårdcentral
Närmaste vårdcentral (Capio) ligger i Kodak-huset-huset. Där finns även apotek (Lloyds).