Antikvarisk undersökning

Det framkom 2017-2018 att Skintebo samfällighet (området) blivit upptaget i det moderna bevarandeprogrammet.

Detta kom till styrelsens vetskap då medlemmar som sökte bygglov för ändringar fick till svar från stadsbyggnadskontoret att de var tvungna att inkomma med en antikvarisk undersökning som komplettering till bygglov/anmälan.

Styrelsen fick ett flertal förfrågningar från medlemmar rörande tillbyggnader och ändringar i området.

Vid extrastämman 2019 presenterade styrelsen ett förslag att ta fram en gemensam antikvarisk undersökning som innefattade hela Skintebo Samfällighet. Detta förslag godkändes och beslutades på stämman. Arbetet startade sedan sommaren 2019 och pågick under 6 månader med besök från stadsbyggnadskontoret och ett par möten med antikvarien från Lindholm restaurering, som blev tilldelad att ta fram dokumentet. Dokumentet färdigställdes våren 2020 efter att stadsbyggnadskontoret förklarat att de avser att använda dokumentet som underlag till beslut i ärenden rörande området. 

Dokumentet beskriver området och dess särdrag. De beskriver också hur området bör utvecklas för att inte förändra sitt unika utseende. 

Dokumentet är fritt att använda för boende. 

Läs mer:

https://upptackgoteborg.se/

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/f901bdf6-c1f3-4db2-bd36-09c3c5b4ac03/Kulturhistoriskt_vardefull_bebyggelse_volym_3_Moderna_Goteborg_del_5.pdf?MOD=AJPERES , sid 365

https://sv.wikipedia.org/wiki/Per_och_Alma_Olssons_fond , år 1975

 

Mvh Styrelsen SSF 

SKINTEBO antikvarisk underskning.pdf
Popular 16.98 MB
19/10/2020 17:34:39