Att tänka på vid flytt

Säljaren kontaktar Primär Fastighetsförvaltning på  e-post lisa.wallin@primar.se och meddelar att denne sålt fastigheten och uppger namnet på den nya fastighetsägaren, alltså köparen.

Alla ändringar i ägande mm ska anmälas till Primär. Vid fastigheter där det är flera ägare ska det anmälas vart avin ska skickas.

Vid en separation, där den ena ägaren väljer att flytta och den andra ägaren väljer att bo kvar, måste man höra av sig till Primär för att meddela hur adresseringen av kvartalsavierna ska ske.

Tänk på att det alltid är fastighetsägaren till fastigheten som ska ha kvartalsavierna.

Om båda fortfarande äger fastigheten, men den ena flyttar, måste namnet på den som bor kvar stå först, och därefter namnet på den som flyttat. Detta för att adresseringen av kvartalsavierna ska bli rätt.