Ekonomi

Föreningen är ekonomiskt stabil. Omsättningen är f.n. beräknad till ca 6 000 000kr/år. Medlemsavgifter, intäkter och utgifter har höjts 2020 för att finansiera vägunderhåll (omläggning av asfalt och plattor). Beräknad kostnad är ca 20 miljoner, som skrivs av på 30 år.

De största utgifterna är vägunderhåll (1,5 miljoner) elförsörjning (ca 700 000kr/år) och underhåll av p-däck (ca 720 000kr/år). SSF har 2009 installerat luftvärmepumpar i de större samlingslokalerna för att reducera elkostnaderna.

VAD INGÅR I DIN MEDLEMSAVGIFT?

Medlemsavgiften som ni betalar en gång/kvartal går till drift och underhåll av våra gemensamma ytor och anläggningar i Skintebo. Mer specifik information om våra anläggningar finns i menyn under "Om SSF".

Vattnet du gör åt på och sophantering ingår inte i avgiften men finns med på räkningen.

Kvartalsavgiften till SSF är idag ca 3524 kr/radhus.

Utöver detta betalar du ca 500kr för din vattenförbrukning. En kostnad som villaägare normalt betalar direkt till kommunen. Orsaken att den är inbakad i avgiften beror på att SSF äger och underhåller vattenledningarna i Skintebo. Kommunen debiterar oss på den förbrukning hela området gör åt. För att konstnaden skall fördelas rättvist på medlemmarna läser vi av husens vattenmätare i slutet av året. De som gör åt på mycket vatten får betala lite mer och småförbrukare får tillbaka en del av avgiften.

Molokerna hanteras av SSF men avgiften ligger utanför medlemsavgiften. Kommunens stora räkning slås ut på hushållen vilket ger en kostnad på ca 300kr/radhus. Om vi tillsammans hjälps åt att slänga rätt saker i molokerna så hålls räkningen nere.

Så här ser räkningen ut.

Kostnaderna för asfalteringen är en del av samfällighetsavgiften men redovisas separat på räkningen.

Nedan följer ett exempel på en kvartalsräkning för ett s.k. B-radhus

Samfällighetsavgift 2100 kr

Vatten 510 kr

Asfaltering 579 kr

Moloktömning 335 kr

SUMMA: 3524 kr.

Vad får du för avgiften?

Avgiften på ca 35240 kr/kvartal (d.v.s. 1174 kr/mån) motsvarar ungefär kostnaden för en p-plats under tak i stan. Här i Skintebo får ni:

...P-plats under tak.

...tillgång till föreningens gemensamma lekplatser, gångstråk och gräsytor. Lekplatserna tillhör och sköts av delsamfälligheterna.

...möjlighet att hyra samlingslokaler.

...underhåll av vatten, avlopp och dräneringsledningar.

...underhåll av belysning i området.

...halkbekämpning och snöröjning.

...möjlighet att vara med på föreningsstämmor, påverka och lämna in förslag som kan utveckla området.