Förvaltning

Teknisk förvaltare:

Vår tekniska förvaltning sköts av Primär. Tidigare hanterats av ordförande och styrelse.
Förvaltarens uppgifter är att jobba med: 
 
- Utveckling av området.
- Underhållsplan
- Ta in offerter.
- Rådgivare åt styrelse.
- Bollplank för fastighetsskötare.
- Ansvara för kontakt mellan leverantörer och SSF Skintebo.
 
Kontakten mot förvaltaren sker via styrelse och ordförande.

Ekonomisk Förvaltning:

Den ekonomiska förvaltningen ligger sedan över 10 år tillbaka hos Primär. De hanterar våra fakturor, löneutbetalningar, ekonomiska rapporter, avgifts avier mm.