Förvaltning

Teknisk förvaltare:

Vår tekniska förvaltning sköts av Primär.  Förvaltarens uppgifter är att jobba med:  
- Utveckling av området
- Underhållsplan
- Ta in offerter
- Rådgivare åt styrelse
- Bollplank för fastighetsskötare
- Ansvara för kontakt mellan leverantörer och SSF Skintebo
 
Kontakten mot förvaltaren sker via styrelse och ordförande.

Ekonomisk Förvaltning:

Den ekonomiska förvaltningen ligger sedan över 10 år tillbaka hos Primär. De hanterar våra fakturor, löneutbetalningar, ekonomiska rapporter, avgifts avier mm.