Hängrännor

Byte av hängrännor & stuprör vid takrenovering
Funderar ni på att byta hängrännor i samband med takrenovering så ska SSF kontaktas. Detta för att göra en bedömning om takrännorna är så pass slitna att de behöver bytas ut. SSF är enligt anläggningsbeslutet ansvariga för hängrännorna och kommer inte stå för bytet om inte ett byte har godkänts innan de tagits ner. Byts hängrännor utan SSF vetskap, får ägaren ta på sig ansvaret för dessa. 

Om det är stopp i rännorna eller ev. skador som förorsakats av saker som kommit från taket, så är det husägarens sak att åtgärda det. T ex släpper de gamla taken ytgrus, som kan förorsaka stopp i dagvattenledningar under huset, och då är det husägarens sak. Man bör ju rensa hängrännorna varje år särskilt till hösten när träden släpper löv. Dessutom kan andra aktiviteter på taket skada rännorna och då är det husägarens ansvar.

Plåtslagare gjorde stickprovstester för några år sedan i samband med att BRF bytte tak. De kom fram till att, så länge det inte är någon som förstör galvaniseringen, så håller rännorna många år till.

Svaret på frågan varför hängrännorna är upptagna på SSF i anläggningsbeslutet är troligen:
Fyra hus har hängrännor ihop, men bara ett hus har stuprör, därför kunde man inte göra en rättvis uppdelning mellan husägare. Dessutom är dagvattenledningarna som stuprören är anslutna till SSF. Detta enligt Lantmäteriet.