Information angående elbilsladdning

Information angående elbilsladdning 

Styrelsen har under längre period haft faktainhämtning och satt sig in i frågan. 
Den tekniska förvaltaren har bjudit in en leverantör av helhetslösning till hösten första styrelsemöte. 
Både den tekniska förvaltaren och ordförande har medverkat på föreläsning anordnat av Hållbar utveckling i Väst.

Vi kan rekommendera vidare läsning på http://www.huv.nu/fixaladdplats , där det finns mycket information vilka steg som behövs göras.

Styrelsen kan i nuläget konstatera att följande arbetsuppgifter är de som kommer vara mest arbetskrävande:

Intresseanmälan ska skickas ut till samtliga boenden. Godkännande av investering på styrelsemöte samt stämma. Till stämman har styrelsen satt upp ett mål att kunna presentera hur intresset ser ut i Skintebo för en anläggning.

En enkät kommer därför delas ut till samtliga hushåll. Som ni förstår kommer detta kräva en mycket stor arbetsinsats av styrelsen och teknisk förvaltare.

Kostnaden för projektet kommer i så fall finansieras med hjälp av avgiftshöjning. Anläggningen skall på sikt kunna generera intäkter.