Elbilsladdning

Nu kan brickor för laddning beställas. På välkomstbrevet nedan från Eways, vår leverantör, ser ni hur ni ansöker om en bricka som gör att ni kan använda anläggningen.

Information om anläggningen

Det är 48 stycken totalt vilket innebär 6 stycken på varje p-däck.

Kostanden för att använda anläggningen är satt till 179 kr/mån och varje KWh kostar 2,20 kr.

Du som har en bricka kan välja att ladda i vilken laddare du vill i området. (Tänk på att garagen låsen på kvällen och det är olika öppningsbrickor till varje p-hus.)

När du laddat klart så flyttar du din bil. Detta förväntas du göra fram till klockan 22.00. Laddplatserna är endast till för elbilar dygnet runt.
En tydlig uppmärkning i marken kommer målas framöver när vädret tillåter.

Övrig information

De temporära laddtillstånd som funnits som medgivit laddning i dammsugaruttag kommer i och med driftsättning att sägas upp med omedelbar verkan.

Driftsättningen kommer minska antal besöksparkeringar. Området är inte byggt för dagens breda bilar och det antal bilar som används idag.
Styrelsen är medvetna om detta och utvecklingen kommer följas upp.
SSF styrelse har möjlighet att justera prissättningen var 6 månad.
Styrelsen har för avsikt att följa användandet av anläggningen kontinuerligt, för att kunna justera vid behov.

Mvh styrelsen Skintebo Samfällighetsförening

Vlkomstbrev Eways.pdf
Popular 293.25 KB
30/11/2020 17:12:07