Information angående elbilsladdning

Information angående elbilsladdning

Styrelsen har under längre period haft faktainhämtning och satt sig in i frågan.

Den tekniska förvaltaren har tagit in offerter av helhetslösning för laddplatser.

Både den tekniska förvaltaren och ordförande har medverkat på föreläsning anordnat av Hållbar utveckling i Väst.

Kostnaden för ett elbilsladdningsprojekt kommer att finansieras med hjälp av avgiftshöjning om det blir aktuellt. Anläggningen skall dock på sikt kunna generera intäkter.

SSF har gjort en förhandsansökan om att ta del av Klimatklivet. SSF har fått godkänt att ta del av det, om det om nästa stämma skulle godkänna förslaget som styrelsen har arbetat fram.

Styrelsen kommer komma med mer detaljerad information om förslaget i kallelsen till nästa stämma.