Elbilsladdning

Ladda din elbil - för dig som bor i Skintebo

Det finns 48 stycken laddstationer totalt vilket innebär 6 stycken på varje p-däck.
Kostanden för att använda anläggningen är satt till 94 kr/mån och 6,50 kr/KWh ink moms (2023-01-01)
Du som har ett kort kan välja att ladda i vilken laddare du vill i området. (Tänk på att p-husen låsen på kvällen och det är olika öppningsbrickor till varje p-hus.) När du laddat klart så flyttar du din bil. Detta förväntas du göra fram till klockan 22.00. Laddplatserna är endast till för elbilar dygnet runt.

Du som laddar kan gå med i Facebookgruppen "Elbilsinnehavare i Skintebo" och där kan du även får tips om gemensamma messenger-grupper, på så sätt kan ni som nyttjar laddstationerna ha en bra dialog med varandra.

Såhär skaffar du kort samt laddar

Beställ ett laddkort från eways.se (https://my.eways.se/ordercard)
1. Ange koden Skintebo vid beställning.
2. Som betalningsmedel kan du välja Visa, Mastercard eller American Express.
3. Vi skickar ut ett digitalt månadskvitto via mail och drar totaltbeloppet, för vilket du laddat, från det kort du registrerat.
4. Vid borttappat laddkort beställer du nytt i webbshopen på eways.se

Starta laddning 
1. ”Blippa laddkortet på RFID-läsaren”
2. Anslut kabeln till bilen
3. Om egen kabel anslut även till laddstationen
4. Kontrollera att laddstationen lyser roterande vitt

Avsluta laddning
1. Avsluta laddning enligt bilens instruktioner
2. Dra ur kabeln ur bilen
3. Om egen kabel dra ut kabeln ur laddstationen

Laddstationens symboler
Grönt: Laddstationen är färdig att användas
Blått: Laddning pågår
Gult: Laddkortet har inte registrerats (följ instruktionerna ovan)
Rött: Fel i laddstationen, kontakta Eways helpdesk enligt nedan

Eways kundtjänst har öppet dygnet runt alla dagar: 010-121 94 01 eller helpdesk@eways.se

Övrig information

Driftsättningen kommer minska antal besöksparkeringar. Området är inte byggt för dagens breda bilar och det antal bilar som används idag.
Styrelsen är medvetna om detta och utvecklingen kommer följas upp.
SSF styrelse har möjlighet att justera prissättningen var 6 månad.
Styrelsen har för avsikt att följa användandet av anläggningen kontinuerligt, för att kunna justera vid behov.

Mvh styrelsen Skintebo Samfällighetsförening