Ironhouse Gym

Ironhouse

 Detta gymmet fungerar så bra som medlemmarna sköter det. Se till att plocka bort och lägg tillbaka redskap och vikter på sina platser. De skall vara så rent som möjligt på golvet. Det är viktigt att torka av redskapen och hålla god handhygien.

Vid frågor kontakta Tomas 0707-506968 eller Magnus  0704-203442

Vänliga hälsningar Styrelsen/Ironhouse Gym

 

Kontaktlista styrelse

Tomas Olsson
Tel:0707-506968
Mail:tomasolsson77@gmail.com

Magnus Larsson
Tel:0704-203442
Mail:magnusklarsson@hotmail.com

Pär Edlund
Tel:0708-284010
Mail:par.edlund@frolundaindians.com

Lars Hammar
Tel:031-7578186
Mail:lars.hammar@ote.se

Valberedning

Henric Wichmann
Tel:0705-679942
Mail:henric_wichmann@hotmail.com