Ironhouse Gym

Ironhouse

 

Nu är det äntligen dags för att fräscha upp lokalen. Detta kommer påbörjas mellan v 33 och 36 och kommer pågå runt 8 veckor framåt.Gymmet kommer kunna användas under tiden. Vi kommer ha något som liknar en sluss vid ingången, för att inte hela gymmet skall dammas ner. Det kommer inte gå att byta om eller duscha under tiden, så detta får göras i hemmet. Skor kan man byta i ”slussen"Vänligen respektera killarna som jobbar och stör inte dom under arbetstiden.Att tänka på under byggtiden: Lägre ljudnivå på musiken under dagtid. Tänk på arbetsmiljön för byggarna. Håll slussen tät så slipper vi nedsmutsning av gymmet.Mänsklig miss har gjort att vi ej haft årsmöte. Detta tar vi i år istället den 17 sept kl 09.30 i gymmet. Vi passar då på att även informera mer om framtiden.Påminnelse: Detta gymmet fungerar så bra som medlemmarna sköter det. Se till att plocka bort och lägg tillbaka redskap och vikter på sina platser. De skall vara så rent som möjligt på golvet.Vid frågor kontakta Tomas på 0707 506968 eller Magnus telnr 0704 203442Vänliga hälsningar Styrelsen

 

Kontaktlista styrelse.

Tomas Olsson
Tel:0707-506968
Mail:tomasolsson77@gmail.com

Magnus Larsson
Tel:0704-203442
Mail:magnusklarsson@hotmail.com

Pär Edlund
Tel:0708-284010
Mail:par.edlund@frolundaindians.com

Lars Hammar
Tel:031-7578186
Mail:lars.hammar@ote.se

Valberedning.

Henric Wichmann
Tel:0705-679942
Mail:henric_wichmann@hotmail.com