Lokaler att hyra

 

Kvarterslokalerna K1 och K8

Som medlem i Skintebo Samfällighetsförening kan du hyra våra fina kvarterslokaler K1 och K8.
K1 ligger vid Humlekärret i områdets södra del och används för bland annat vävning, bridge och kalas.
K8 ligger vid Sösbacken 1 i områdets norra del och används bland annat som ”öppen förskola” och för fest.
Båda lokalerna fungerar utmärkt för fest, barnkalas, eller någon annan form av sammankomst.
Lokalerna hyrs inte ut för kommersiell verksamhet.
Lokalerna kan användas för aktiviteter om de ordnas utan vinstintresse samt att verksamheten riktar sig till enbart boende i Skintebo. 
Nedan följer information om hur du bokar lokalerna, kostnad, etc. Hoppas du blir nöjd. 

 

 Bokning

Önskar man boka lokal K1 eller K8 ringer man 031-911470 och lämnar ett meddelande med sitt namn och telefonnummer så blir man kontaktad så fort som möjligt vardagar 8-16.

 

Prislista

 

-    Fest (större sammankomst)

        Från kl 17:00-11:00 nästa dag.     400:-

        Vid hyrning före kl 17:00    25:-/timma

        Deponeringsavgift        500:-  

 

-    Barnkalas (mindre sammankomst)

        4 timmar            200:-

        Per timma därutöver         25:-
        Deponeringsavgift          500:-

-    Utställning (kommersiell verksamhet ej tillåten)

        En dag                400:-

        Lördag-söndag            500:-
        Fredag-söndag             650:-
        Deponeringsavgift        500:-

    Denna långuthyrning får ske först efter styrelsens godkännande.

-    Övrigt


       Uthyrning per timma för kurser, motion (dans), möten mm kostar 100:-/h.
       Observera att kurser m.m. skall hållas till självkostnadspris och bara rikta sig till boende i Skintebo.

Obs! Tänk på att du ansvarar för lokalen vid användandet och att du lämnar den i gott skick!!!

Felanmälan och förbättring

Felanmälan sker till styrelsen.  skintebo@live.se