Solpaneler

Solpaneler

 

Vi har fått förfrågningar om det finns möjlighet att sätta upp solpaneler på taken i Skintebo. Normalt sett krävs ej bygglov för villaägare, men då detta är en samfällighet behövde vi kolla upp detta extra noga.

Vi har varit i kontakt med stadsbyggnadskontoret och kan efter detta samtal konstatera följande: 

- Skintebo som område är utpekat i bevarandeprogrammet av Göteborgs stadsmuseum se länk- http://upptackgoteborg.se/ 

- Då det är utpekat som bevarandevärt så är det bygglov på solpaneler.

- Det finns möjlighet att få igenom ett sådant bygglov, men det kommer troligen behövas prövas mot en antikvarisk förundersökning.

- SSF har fått hjälp med antikvariskundersökning som nu är klar. Den finns här på Skinteboportalen under rubriken "Antikvarisk undersökning". Stadsbyggnadskontoret har tagit del av undersökningen och kommer använda den som grund.