Solpaneler

Solpaneler

 

Vi har fått förfrågningar om det finns möjlighet att sätta upp solpaneler på taken i Skintebo. Normalt sett krävs ej bygglov för villaägare, men då detta är en samfällighet behövde vi kolla upp detta extra noga.

Vi har varit i kontakt med stadsbyggnadskontoret och kan efter detta samtal konstatera följande:

 

- Skintebo som område är utpekat i bevarandeprogrammet av Göteborgs stadsmuseum se länk- http://upptackgoteborg.se/

 

- Då det är utpekat som bevarandevärt så är det bygglov på solpaneler.

- Det finns möjlighet att få igenom ett sådant bygglov, men det kommer troligen behövas prövas mot en antikvarisk förundersökning.

- Stadsbyggnadskontoret rekommenderar oss att ta in en antikvarisk konsult som gör en förundersökning. Detta för att få reda på vad som är bevarandevärt och som stadsbyggnadskontoret sedan kan luta sig emot för beslut.

- Undersökningen kan efter färdigställande diskuteras med stadsmuseet för att se om konsulten är rätt i sin bedömning.

 

Vidare samtal om frågan kommer ske vid nästa styrelsemöte.