Styrelse

Befattning

Namn

Delsamfällighet

Tel.

E-post

Ordförande

Tomas Olsson

Klyfteråsen/Sösbacken

Tel. 0707-58 95 04

E-post: tomasolsson77@gmail.com

Kassör, ordinarie

Jane-Helene Berntsson

Holmbacken/Nylänningen

Tel. 0707-555796

E-post: jane.helene@hotmail.com

Sekreterare, ordinarie

Sara Bågvik Ströbeck

Klyfteråsen/Sösbacken

Tel. 0706-603400

E-post: sarabagvik@hotmail.com

Ordinarie

Jenny Jonasson

Furuslätten

Suppleant

Desiré Källström

Furuslätten

Ordinarie

Mikael Barman

Bredängen/Humlekärret

Suppleant

Elin Eriksson

Bredängen/Humlekärret

Ordinarie

Malin Rudolph

Backängen/Nyhagen

Suppleant

Inger Carlström

Backängen/Nyhagen

Suppleant

Catharina Wallgren

Klyfteråsen/Sösbacken

Suppleant

Jacques Glimsjoe

Holmbacken/Nylänningen

Ordinarie

Emelie Åhström

Åsbacken/Humlekärret

Suppleant

Anna-Carin Larsson

Åsbacken/Humlekärret

Ordinarie

Mattias Fabricius

Ängslyckan/Kvarnlyckan

Suppleant

Marcus Dittmer

Ängslyckan/Kvarnlyckan

Ordinarie

Stuart Sharp

Sösbacken/Kvarnlyckan

Suppleant

Jenny Friedrichsen

Sösbacken/Kvarnlyckan