Styrelse

Befattning

Namn

Delsamfällighet

Tel.

E-post

Ordförande

Tomas Olsson

Klyfteråsen/Sösbacken

Tel. 0707-58 95 04

E-post: tomasolsson77@gmail.com

Kassör, ordinarie

Jane-Helene Berntsson

Holmbacken/Nylänningen

Tel. 0707-55 57 96

E-post: jane.helene@hotmail.com

Sekreterare, ordinarie

Cornelia Moseid

Furuslätten 

Tel. 

E-post: cornelia@enteleki.se

Ordinarie

x

Klyfteråsen/Sösbacken

Suppleant

Jenny Jonasson

Furuslätten

Ordinarie

Mikael Barman

Bredängen/Humlekärret

Suppleant

Elin Eriksson

Bredängen/Humlekärret

Ordinarie

x

Backängen/Nyhagen

Suppleant

Inger Carlström

Backängen/Nyhagen

Suppleant

Fredrik Boström

Klyfteråsen/Sösbacken

Suppleant

Jacques Glimsjoe

Holmbacken/Nylänningen

Ordinarie

Emelie Åhström

Åsbacken/Humlekärret

Suppleant

Anna Carlqvist

Åsbacken/Humlekärret

Ordinarie

Marcus Fondin

Ängslyckan/Kvarnlyckan

Suppleant

Knut Fredriksson

Ängslyckan/Kvarnlyckan

Ordinarie

Stuart Sharp

Sösbacken/Kvarnlyckan

Suppleant

Gustav Kjellsson

Sösbacken/Kvarnlyckan