Styrelse

Befattning

Namn

Delsamfällighet

Tel.

E-post

Ordförande

Tomas Olsson

Klyfteråsen/Sösbacken

Tel. 0707-58 95 04

E-post: tomasolsson77@gmail.com

Kassör, ordinarie

Catharina Wallgren

Klyfteråsen/Sösbacken

Tel. 0709-809022

E-post: florence.tonnang@postnord.com

Sekreterare ordinarie

Sara Bågvik Ströbeck

Klyfteråsen/Sösbacken

Tel. 0706-603400

E-post: sarabagvik@hotmail.com

Suppleant

Jenny Jonasson

Furuslätten

Sara Olofsson

Furuslätten

Ordinarie

Mikael Barman

Bredängen/Humlekärret

Suppleant

Elin Eriksson

Bredängen/Humlekärret

Ordinarie

Daniel Lordemyr

Backängen/Nyhagen

Suppleant

Kertin Mohlin

Backängen/Nyhagen

Suppleant

Magnus Ericsson

Holmbacken/Nylänningen

Ordinarie

Jacob Ohlander

Holmbacken/Nylänningen

Anna-Carin Larsson

Åsbacken/Humlekärret

Ordinarie

Knut Fredriksson

Ängslyckan/Kvarnlyckan

Suppleant

Mariana Aramburu

Ängslyckan/Kvarnlyckan

Ordinarie

Bengt Lindahl

Sösbacken/Kvarnlyckan

Suppleant

Vakant

Sösbacken/Kvarnlyckan

Suppleant

Emelie Åhström

Åsbacken/Humlekärret