Skriven av Super User. Skriv ut

Befattning

Namn

Delsamfällighet

Tel.

E-post

Ordförande

Tomas Olsson

Klyfteråsen/Sösbacken

Tel. 0707-58 95 04

E-post: tomasolsson77@gmail.com

Kassör, ordinarie

Jane-Helene Berntsson

Holmbacken/Nylänningen

Tel. 0707-555796

E-post: jane.helene@hotmail.com

Sekreterare, ordinarie

Jenny Jonasson

Furuslätten

Tel. 0704-34 71 98

E-post: jennyjonasson@outlook.se

Ordinarie

Cecilia Kürcman

Klyfteråsen/Sösbacken

Suppleant

Desiré Källström

Furuslätten

Ordinarie

Mikael Barman

Bredängen/Humlekärret

Suppleant

Elin Eriksson

Bredängen/Humlekärret

Ordinarie

Malin Solbräcke

Backängen/Nyhagen

Suppleant

Inger Carlström

Backängen/Nyhagen

Suppleant

Fredrik Boström

Klyfteråsen/Sösbacken

Suppleant

Jacques Glimsjoe

Holmbacken/Nylänningen

Ordinarie

Emelie Åhström

Åsbacken/Humlekärret

Suppleant

Anna Carlqvist

Åsbacken/Humlekärret

Ordinarie

Marcus Fondin

Ängslyckan/Kvarnlyckan

Suppleant

Knut Fredriksson

Ängslyckan/Kvarnlyckan

Ordinarie

Stuart Sharp

Sösbacken/Kvarnlyckan

Suppleant

Jenny Friedrichsen

Sösbacken/Kvarnlyckan