Trivselregler

Vi ber er att läsa igenom dessa relativt enkla regler. Syftet är att alla som bor här skall trivas.
Regler för byggnadsarbeten finner ni i en separat flik till vänster. Motorfordon i området
Skintebo skall vara bilfritt. Allt innanför grindar och bommar är klassat som gång- och cykelbanor. Därför gäller max bruttovikt 3,5 ton. Du får endast köra in på området för i- och urlastning av tyngre föremål eller om du på grund av handikapp inte kan gå från parkeringen (speciellt tillstånd krävs). I ovan nämnda fall får fordonen inte framföras fortare än promenadfart. Det är inte heller tillåtet att köra motorcykel eller moped inom området, då även dessa räknas som motordrivet fordon. Detta gäller även elektriska mopeder. Parkering
Varje hushåll har en P-plats under tak. I parkeringshuset finns förutom förhyrda platser även gästparkeringar. Alla platser under tak är förhyrda. Gästparkeringarna är de platser som inte har tak och som saknar nummer. Varken gästparkeringen eller egna parkeringsplatsen är avsedd för uppställning av släp, båtar eller liknande. Avställda bilar och bilar i icke körbart skick får inte heller parkeras där. Långtidsparkering är inte heller tillåtet. Bollspel är förbjudet inom området
Vissa undantag kan vi gå med på när det gäller de allra minsta (där bollarna rör sig med en relativt låg hastighet). För övriga ungdomar finns det fotbollsplaner vid Skinteboskolan, Nygårdskolan och vid stora lekplatsen ovanför Furuslätten (västra delen av Skintebo). Bandy med eller utan inlines är tillåtet på den asfalterade rinken ovanför Furuslätten.

Golf inom området är självklart inte tillåtet.

Cykel/Inlines/ m.m.
.. får användas på asfalterade ytor i hastigheter som inte kan orsaka olyckor. Det är gångfart som gäller i hela Skintebo. Tänk på att elcyklar och elsparkcyklar kommer upp i hög hastighet. De får heller inte framföras snabbare än 5 km/tim.

Husdjur
Lösa katter uppskattas inte av boende i området. Det händer att katter springer in till grannar, vilket inte är så populärt. Risken är stor att de stör eller förorenar barnens sandlådor och på vis sprider virus och parasiter m.m. Hundar skall enligt lag vara kopplade inom området. Hussar och mattar ska självklart ha sina djur under uppsikt och plocka upp efter sina små vänner! Rastning av hundar får endast ske mellan Klyfteråsvägen och p-däcken, samt utanför samfälligheten.

Råttor
Där det finns mat finns det ofta även råttor. En avfallspåse, matrester eller mat till husdjur och fåglar är mums för de små liven. En råtta kan ta sig in i öppningar som är ca 2 cm. Ett råttpar kan vid gynnsamma förhållanden ge upphov till över 500 småttingar/år.

Ljud eller oljud?
För att undvika sura miner i vårt tättbebyggda område bör man begränsa skapande av höga ljud både inne och ute. Ljuden fortplantar sig lätt när husen står tätt. Glada tillrop, lekar och musik kan vara störande vid fel tider (Helger efter 00:01, helgmorgnar samt vardagskvällar). Försök att avsluta störande aktiviteter (gräsklippning, sågning, slipning m.m.) innan kl. 19:00.

Meddela gärna grannarna när det är fest på gång. Glada och nöjda grannar hjälper gärna till att passa huset när ni är på semester m.m.

Det är vi tillsammans som sköter om samfälligheten. Försök att hålla rent och snyggt runt ditt hus eller din lägenhet, dina förrådsutrymmen samt vid din plats i garaget. Ingen av delsamfälligheterna har någon anställd som tar hand om underhållet. Husägarna underhåller själva de växter och grönytor som finns i närheten av husen. Större investeringar som gagnar flera i föreningen kan ev. finansieras av samfälligheten. På vintern ansvarar husägaren för snöröjning 1,2 meter ut från huset.

För att hålla nere antalet felplacerade konstverk (klotter) behöver vi hjälpas åt. Meddela Styrelsen på skintebo@live.se när du ser något av dem.